GODZINY PONADWYMIAROWE DLA DYREKTORÓW

Komunikat dotyczy dyrektorów szkół prowadzonych przez MKiDN.

Przy wypełnianiu wniosku o wyrażenie zgody na realizowanie godzin ponadwymiarowych przez dyrektora, proszę w uzasadnieniu stosować zasady podane w załączonym przykładzie. Tylko tak wypełnione wnioski będą rozpatrywane.

Do pobrania: