XI Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej

SERDECZNIE INFORMUJEMY, że w dniach 24 czerwca – 1 lipca 2017 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie odbędzie się XI edycja LETNICH KURSÓW METODYCZNYCH MUZYKI DAWNEJ. Patronat honorowy – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrektor naukowy i artystyczny – prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.muzykadawna.org
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: infomuzykadawna@gmail.com

Z poważaniem
Biuro organizacyjne
XI Letnich Kursów Metodycznych
Muzyki Dawnej

Do porania: