Terminarz badań z Zasad Muzyki

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

Przekazuję informacje o terminach badań z przedmiotu Zasady Muzyki w szkołach muzycznych drugiego stopnia.

dr Małgorzata Ostrowska
Z-ca Dyrektora
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu
tel. 600 260 039, 600 197 104

Do pobrania: