Zestawienie dla CEA – tabele i pismo wyjaśniające.

Szanowni Państwo

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami ze strony szkół, dotyczącymi opracowania listy najważniejszych konkursów dla szkół artystycznych w poszczególnych specjalnościach, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że na ww. liście powinny znaleźć się konkursy rekomendowane przez szkołę, organizowane na terenie całego kraju, a nie konkursy własne, których organizatorem jest dana szkoła opracowująca listę. Nasza inicjatywa nie ma na celu przeprowadzenie audytu działań artystycznych, które są organizowane w poszczególnych szkołach, lecz wyłonienie spośród ogromnej liczby dotychczasowo organizowanych konkursów, te, które z uwagi na swoją wartość dydaktyczną (np. wymagania repertuarowe) i artystyczną są wysoko cenione przez środowisko pedagogiczne.

Z uwagi na fakt, iż zebrane ze wszystkich regionów dane będą scalane, tabelę należy wypełnić WYŁĄCZNIE w formacie elektronicznym Excell i przesłać na adres: kliczkowska@cea.art.pl.

Magdalena Zbijowska
Sekretariat CEA

Do pobrania: