Wykaz najważniejszych konkursów – zestawienie dla CEA

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

W związku z tworzeniem nowego kalendarza konkursów dla szkół artystycznych (plastyczne też), proszę o zapoznanie się z pismem, które otrzymałem z CEA i ustalenie z radami pedagogicznymi wykazu wg. załączonego wzoru. Wypełnione tabele proszę przesłać na mój adres pocztą elektroniczną do 8 maja 2017 r.

Z uwagi na fakt, iż zebrane ze wszystkich regionów dane będą scalane, tabelę należy wypełnić WYŁĄCZNIE w formacie elektronicznym Excell i przesłać na adres: kliczkowska@cea.art.pl.

Krzysztof Szczepaniak
Główny Wizytator CEA

Do pobrania: