Doskonalenie zawodowe nauczycieli na szczeblu regionu

Decyzją Dyrektora CEA zatwierdzone zostały następujące formy doskonalenia zawodowego, finansowane przez CEA w 2017 r. w regionie rzeszowskim:

  1. „Interpretacja utworów F. Chopina ” – prof. Robert Marat – ZSM Nr 2 Rzeszów – luty
  2. Analiza wyników ogólnopolskiego testu z przedmiotów ogólnomuzycznych – Teresa Taradejna – PSM I st Przeworsk – marzec
  3. „Oryginalne interpretacje współczesnej literatury akordeonowej” prof. Grzegorz Stopa – ZSM Nr 1 Rzeszów – kwiecień
  4. „Zespół rytmiki jako najbardziej zintegrowana forma muzykowania w grupie” – dr Aldona Nawrocka – PSM I st Strzyżów – kwiecień
  5. „Ćwiczenia oddechowe i rozluźniające” – Łukasz Długosz – SM I st Błażowa – kwiecień
  6. Seminarium z okazji Roku F. Nowowiejskiego – prof. E. Karolak, prof. E. Wtorkowska, mgr K. Hołysz – PSM I i II st Sanok – kwiecień
  7. „Podstawowe techniki skrzypcowe a środki wyrazu w grze” – dr Anna Gutowska – ZSM Nr 1 Rzeszów – wrzesień
  8. „Chór – współbrzmienie wielu głosów” – prof. E. Wtorkowska – PSM I st Strzyżów – październik
  9. Konsultacje dla klas perkusji – prof. J. Wota, prof. M. Rapczewski, mgr A. Kaczmarczyk – PSM I st Jarosław – październik
  10. „Od Bacha do kompozytorów współczesnych- zagadnienia wykonawcze” –  prof. W. Świtała – ZSM Nr 2 Rzeszów – październik

Do dnia 31 marca 2017 r. szkoły prowadzone przez MKiDN składają wniosek o dofinansowanie, szkoły samorządowe składają wniosek o dofinansowanie imprezy i umowę o współorganizowanie – druki są na stronie CEA. Po zakończeniu imprezy, w terminie do 30 dni od zakończenia, szkoły – organizatorzy przesyłają do CEA „Sprawozdania z wykonania imprezy” i „Tabelę do rozliczeń finansowych”, a także listy uczestników (oddzielnie nauczyciele i uczniowie).