Nowe rozporządzenie o świadectwach

Informuję, że w dniu 15 kwietnia 2016 r. ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych. Rozporządzenie jest dostępne na stronie www.cea.art.pl